Advertisement
 Xem tất cả

Tốc độ trung bình của vật trong thời gian nửa chu kì là?

Vật lý 12. Dao động điều hòa. Xác định tốc độ trung bình của vật trong 1/2 chu kì. Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 6 Câu 5
Trắc nghiệm Trung bình

Một vật dao động điều hoà với tần số f = 2Hz. Tốc độ trung bình của vật trong thời gian nửa chu kì là?

 

2A.

4A.

8A.

10A.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement