Advertisement
 Xem tất cả

Vận tốc trung bình của chất điểm trong 1/2 chu kì là

Vật lý 12. Vận tốc trung bình của chất điểm trong 1/2 chu kì là. Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 6 Câu 4
Trắc nghiệm Trung bình

Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox. Phương trình dao động là x = 4cos4 πt(cm). Vận tốc trung bình của chất điểm trong 1/2 chu kì là

32cm/s. 

8cm/s. 

16π cm/s. 

64cm/s.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement