Advertisement

Báo lỗi nội dung cho Vận tốc trung bình của chất điểm trong 1/2 chu kì là 

 Quay lại

Báo lỗi của bạn là rất quan trọng!

Quản trị viên của Công Thức Vật Lý sẽ nhanh chóng xem kiểm tra và chỉnh sửa nội dung phù hợp với báo cáo của bạn.

Advertisement