Advertisement
 Xem tất cả

Xác định tốc độ trung bình của vật dao động điều hòa.

Vật lý 12. Xác định tốc độ trung bình của vật dao động điều hòa. Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 6 Câu 8
Trắc nghiệm Trung bình

Một vật dao động điều hoà với chu kì T = 0,4s và trong khoảng thời gian đó vật đi được quãng đường 16cm. Tốc độ trung bình của vật khi đi từ vị trí có li độ  x1=-2cm đến vị trí có li độ x2=23 cm theo chiều dương là

40cm/s. 

54,64cm/s.

117,13cm/s. 

0,4m/s.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement