Advertisement
 Xem tất cả

Thời gian để vật đi từ điểm có li độ cực đại về điểm có li độ bằng một nửa biên độ là?

Vật lý 12. Bài toán xác định thời gian để vật đi từ điểm có li độ cực đại về điểm có li độ bằng một nửa biên độ. Hướng dẫn cho tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 9 Câu 10
Trắc nghiệm Khó

Một vật dao động điều hoà có chu kì T = 4s và biên độ dao động A = 4cm. Thời gian để vật đi từ điểm có li độ cực đại về điểm có li độ bằng một nửa biên độ là

2s.

2/3s. 

1s.

1/3s.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement