Advertisement

Báo lỗi nội dung cho Thời gian để vật đi từ điểm có li độ cực đại về điểm có li độ bằng một nửa biên độ là? 

 Quay lại

Báo lỗi của bạn là rất quan trọng!

Quản trị viên của Công Thức Vật Lý sẽ nhanh chóng xem kiểm tra và chỉnh sửa nội dung phù hợp với báo cáo của bạn.

Advertisement