Advertisement
 Xem tất cả

Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ - 3 cm đến 3 cm là?

Vật lý 12. Bài toán xác định thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ - 3 cm đến 3 cm. Dao động điều hòa. Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 9 Câu 16
Trắc nghiệm Trung bình

Một chất điểm dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ 6 cm và chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ - 3 cm đến 3 cm là 

T/ 4. 

T/ 3.

T/ 6.

T/ 8.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement