Advertisement

 

Đánh giá nội dung cho Thời gian để vật đi từ điểm có li độ cực đại về điểm có li độ bằng một nửa biên độ là? 

 Quay lại

Đánh giá của bạn là rất quan trọng!

Nội dung trên Công Thức Vật Lý sẽ được hiển thị dựa trên các phiếu bâu này. Vì vậy chúng mình cần xác nhận thông tin email của bạn.


Họ và Tên:

Email:

Mã xác thực:


Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan