Advertisement
 Xem tất cả

Phương trình gia tốc.

Con lắc lò xo dao động điều hoà khi gia tốc a của con lắc là


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 43
Trắc nghiệm Trung bình

Con lắc lò xo dao động điều hoà khi gia tốc a của con lắc là

a=2x2

a=-2x

a=-4x2

a=4xAdvertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan