Advertisement
 Xem tất cả

Phương trình gia tốc.

Con lắc lò xo dao động điều hoà khi gia tốc a của con lắc là


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 43
Trắc nghiệm Trung bình

Con lắc lò xo dao động điều hoà khi gia tốc a của con lắc là

a=2x2

a=-2x

a=-4x2

a=4xAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement