Advertisement
 Xem tất cả

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 41
Trắc nghiệm Trung bình

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hoà có dạng là? 

Đoạn thẳng.

Đường thẳng.

Đường hình sin.

Đường parabol.Advertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement