Advertisement
 Xem tất cả

Phase ban đầu

Xác định phase ban đầu của dao động điều hòa - đề thi đại học năm 2015


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 11
Trắc nghiệm Dễ

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x=5cos(ωt+π2) trong đó x tính bằng cm và t tính bằng giây. Phase ban đầu của chất điểm là?

π

π2

π4

3π2Advertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan