Advertisement
 Xem tất cả

Phase ban đầu

Xác định phase ban đầu của dao động điều hòa - đề thi đại học năm 2015


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 11
Trắc nghiệm Dễ

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x=5cos(ωt+π2) trong đó x tính bằng cm và t tính bằng giây. Phase ban đầu của chất điểm là?

π

π2

π4

3π2Advertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement
Advertisement