Advertisement
 Xem tất cả

Tính chất gia tốc trong dao động điều hòa.

Tính chất gia tốc trong dao động điều hòa Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 87
Trắc nghiệm Dễ

Trong dao động điều hoà, gia tốc luôn luôn

ngược phase với li độ.

vuông phase với li độ.

lệch phase π4so với li độ.

cùng phase với li độ.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement