Advertisement
 Xem tất cả

Lý thuyết dao động điều hòa, quan hệ vận tốc, gia tốc.

Lý thuyết dao động điều hòa. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 67
Trắc nghiệm Dễ

Vật dao động điều hòa khi

ở hai biên tốc độ bằng 0, độ lớn gia tốc bằng 0.

qua vị trí cân bằng tốc độ cực đại, gia tốc bằng 0.

qua vị trí cân bằng tốc độ bằng 0, độ lớn gia tốc cực đại.

qua vị trí cân bằng tốc độ bằng 0, độ lớn gia tốc bằng 0.Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement