Advertisement
 Xem tất cả

Phương trình gia tốc trong dao động điều hòa.

Xác định phương trình gia tốc khi biết phương trình dao động.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 52
Trắc nghiệm Dễ

Phương trình dao động cơ điều hoà của một chất điểm là x=Acos(ωt+2π3). Gia tốc của nó sẽ biến thiên điều hoà với phương trình:

a=ω2A.cos(ωt-π3)

a=ω2A.sin(ωt-5π6)

a=ω2A.sin(ωt+π3)

a=ω2A.cos(ωt+5π6)Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement