Advertisement
 Xem tất cả

Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi như thế nào?

Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi như thế nào? Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 72
Trắc nghiệm Dễ

Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi như thế nào?

trễ phase π2so với li độ.

cùng phase so với li độ.

ngược phase so với vận tốc.

sớm phase π2so với li độ.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement