Advertisement
 Xem tất cả

Lý thuyết dao động điều hòa. Phase ban đầu.

Phase ban đầu của dao động điều hòa phụ thuộc vào điều gì?


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 64
Trắc nghiệm Dễ

Phase ban đầu của dao động điều hòa phụ thuộc?

cách chọn gốc tọa độ và gốc thời gian.

năng lượng truyền cho vật để vật dao động.

đặc tính của hệ dao động. 

cách kích thích vật dao động.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement