Advertisement
 Xem tất cả

Lý thuyết dao động điều hòa

Lý thuyết dao động điều hòa. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 49
Trắc nghiệm Trung bình

Phương trình dao động của một vật có dạng x=Acos2(ωt+π4). Chọn kết luận đúng.

Vật dao động với biên độ A2

Vật dao động với biên độ A

Vật dao động với biên độ 2A

Vật dao động với phase ban đầu π4Advertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan