Advertisement
 Xem tất cả

Tần số góc của dao động điều hòa

xác định tần số góc của dao động điều hòa khi biết phương trình dao động.


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 13
Trắc nghiệm Dễ

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x=10cos(15t+π2)(cm) trong đó x tính bằng cm và t tính bằng giây. Hỏi tần số góc của chất điểm là bao nhiêu?

20 rad/s

5 rad/s

10 rad/s

15 rad/sAdvertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan