Advertisement
 Xem tất cả

Lý thuyết dao động điều hòa. Phương trình dao động.

Trong các phương trình sau phương trình nào không biểu thị cho dao động điều hòa ?


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 47
Trắc nghiệm Dễ

Trong các phương trình sau phương trình nào không biểu thị cho dao động điều hòa ?

x=5cos(πt)(cm)

x=3tsin(100πt+π6)(cm)

x=2sin2(2πt+π6)(cm)

x=3sin(5πt)+3cos(5πt)(cm)Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement