Advertisement
 Xem tất cả

Xác định li độ của chất điểm theo điều kiện cho trước.

Xác định li độ của chất điểm theo điều kiện cho trước. Hướng dẫn giải chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 59
Trắc nghiệm Trung bình

Một vật dao động điều hoà với phương trình x=5cos(5πt+π3)(cm). Biết ở thời điểm t có li độ là 3cm. Li độ dao động ở thời điểm sau đó 130(s) là?

4,6cm

0,6cm

-3cm

4,6 hoặc 0,6cmAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement