Advertisement
 Xem tất cả

Li độ của chất điểm ở thời điểm t=0s

Li độ của chất điểm ở thời điểm t=0s ? Hướng dẫn giải chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 76
Trắc nghiệm Trung bình

Vật dao động điều hoà có gia tốc biến đổi theo phương trình a=5cos(10t+π3) (m/s2)  Ở thời điểm ban đầu ( t = 0 s) vật ở ly độ?

5cm

2,5cm

-5cm

-2,5cmAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement