Advertisement
 Xem tất cả

Trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 30 dao động

Tìm chu kì dao động khi biết khoảng thời gian dao động và số dao động thực hiện được.


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 19
Trắc nghiệm Trung bình

Một vật dao động điều hoà, trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 30 dao động. Chu kì dao động của vật là?

2s

30s

0,5s

1sAdvertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan