Advertisement
 Xem tất cả

Trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 30 dao động

Tìm chu kì dao động khi biết khoảng thời gian dao động và số dao động thực hiện được.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 19
Trắc nghiệm Trung bình

Một vật dao động điều hoà, trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 30 dao động. Chu kì dao động của vật là?

2s

30s

0,5s

1sAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement