Advertisement
 Xem tất cả

Chu kì dao động của vật là gì?

Chu kì dao động của vật là gì? Hướng dẫn giải chi tiết.


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 63
Trắc nghiệm Dễ

Chu kì của dao động điều hòa là gì? Chọn phát biểu đúng.

khoảng thời gian giữa hai lần vật đi qua vị trí cân bằng.

thời gian ngắn nhất vật có li độ như cũ.

khoảng thời gian vật đi từ li độ cực đại âm đến li độ cực dương.

khoảng thời gian mà vật thực hiện một dao động.Advertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement