Advertisement
 Xem tất cả

Tốc độ vật dao động điều hòa tại thời điểm x=A/2

Khi x=A/2 thì tốc độ của vật bằng bao nhiêu? Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 17
Trắc nghiệm Trung bình

Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng với biên độ dao động là A và chu kì T. Tại điểm có li độ x = A/2 tốc độ của vật là

πAT

3πA2T

3π2AT

3πATAdvertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan