Advertisement

Báo lỗi nội dung cho Li độ của vật dao động điều hòa là bao nhiêu khi có vận tốc? 

 Quay lại

Báo lỗi của bạn là rất quan trọng!

Quản trị viên của Công Thức Vật Lý sẽ nhanh chóng xem kiểm tra và chỉnh sửa nội dung phù hợp với báo cáo của bạn.

Advertisement