Advertisement

Báo lỗi nội dung cho Quãng đường vật đi được sau 0,375s tính từ thời điểm ban đầu bằng bao nhiêu? 

 Quay lại

Báo lỗi của bạn là rất quan trọng!

Quản trị viên của Công Thức Vật Lý sẽ nhanh chóng xem kiểm tra và chỉnh sửa nội dung phù hợp với báo cáo của bạn.

Advertisement