Advertisement
 Xem tất cả

Biên độ dao động điều hòa của vật.

Một vật dao động điều hoà có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10cm. Biên độ dao động của vật là?


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 26
Trắc nghiệm Dễ

Một vật dao động điều hoà có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10cm. Biên độ dao động của vật là?

2,5cm

5cm

10cm

12,5cmAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement