Advertisement
 Xem tất cả

Điện trở. 

Điện trở là gì? Đơn vị tính điện trở. Vật Lý 11.


Làm bài tập

R

Điện trở.

 

Khái niệm: Điện trở là khả năng cản trở dòng điện của một vật dẫn điện. Nếu một vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ, vật dẫn điện kém thì điện trở lớn, vật cách điện thì điện trở là vô cùng lớn.

 

Đơn vị tính: Ohm (Ω).

Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan