Các Công Thức, Câu Hỏi Về Vấn đề 5: Thay đổi R hai giá trị và P mạch max hoặc PR max (mạch không chứa r).

Vật lý 12. Tổng hợp những bài toán thay đổi R hai giá trị và P mạch max hoặc PR max (mạch không chứa r). Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 5: Thay đổi R hai giá trị và P mạch max hoặc PR max (mạch không chứa r).
Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 6 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Muốn công suất của đoạn mạch cực đại thì điện trở R phải có giá trị bằng

Một đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó điện trở thuần R thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u=U0cos ωt . Khi điện trở R có giá trị bằng R0 hoặc  4R0 thì đoạn mạch có cùng công suất. Muốn công suất của đoạn mạch cực đại thì điện trở R phải có giá trị bằng : 

Trắc nghiệm Trung bình

Tính giá trị của P

Mạch điện xoay chiều RLC có R thay đổi được mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = 200cos 100πt (V) . Biết khi R1=50 (Ω) và R2=200 (Ω) thì công suất mạch điện đều bằng nhau và bằng P. Giá trị của là P:

Trắc nghiệm Trung bình

Biểu thức nào sau đây là đúng?

Cho một mạch điện gồm một tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với biến trở R. Mắc vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều có tần số f . Khi R=R1 thì cường độ dòng điện lệch pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc φ1 . Khi R=R2 thì cường độ dòng điện lệch pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc φ2 . Biết tổng của φ1 và φ2 là 90°. Biểu thức nào sau đây là đúng ? 

Trắc nghiệm Khó
Advertisement

Khi đó R1.R2 là

Cho đoạn mạch điện xoay chiều RC mắc nối tiếp. R là biến trở, tụ có điện dung  C=100π (μF). Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều ổn định u , tần số f = 50Hz . Thay đổi R ta thấy ứng với hai giá trị của R =R1 và R=R2  thì công suất của mạch đều bằng nhau. Khi đó R1.R2 là : 

Trắc nghiệm Trung bình

So sánh P1 và P2

 Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp RLC, cuộn dây thuần cảm. Điện trở R và tần số dòng điện f có thể thay đổi. Ban đầu ta thay đổi R đến giá trị R =R0  để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại là P1 và khi này f12πLC . Cố định cho R=R0 và thay đổi f đến giá trị f=f0 để công suất mạch cực đại  P2 . So sánh P1 và   P2

Trắc nghiệm Khó

Công suất cực đại khi điện trở khi điện trở của biến trở thay đổi bằng

Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R là biến trở. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng U không đổi. Khi điện trở của biến trở bằng R1 và R2 người ta thấy công suất tiêu thụ trong đoạn mạch trong hai trường hợp bằng nhau. Công suất cực đại khi điện trở của biến trở thay đổi bằng:

Trắc nghiệm Khó
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…