Bài 6: Máy phát điện và động cơ điện xoay chiều.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 6: Máy phát điện và động cơ điện xoay chiều.

Advertisement

Bài 6: Máy phát điện và động cơ điện xoay chiều.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Từ thông gửi qua khung dây của máy phát điện - Vật lý 12

Φ=NBScosωt

Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều: dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ (Cho khung dây quay đều trong từ trường ,từ thông biến thiên làm xuất hiện xuất điện động cảm ứng - dòng điện xoay chiều)

Từ thông gửi qua khung dây của máy phát điện:

Φ=NBScosωt

Φ0=NBS từ thông cực đại gửi qua khung dây.

Xem chi tiết

Hệ thức độc lập giữa từ thông và suất điện động - Vật lý 12

ϕϕ02+eE02=1

ϕ từ thông tức thời Wb

ϕ0 từ thông cực đại Wb

e suất điện động tức thời V

E0 suất điện động cực đại V 

Xem chi tiết

Suất điện động tạo ra bởi máy phát điện ba pha - Vật lý 12

e1=E0cosωte2=E0cosωt-2π3e1=E0cosωt+2π3

Máy phát điện 3 pha: tạo ra 3 suất điện động cùng biên độ , tần số lệch pha nhau 2π3

Phần cảm: gồm nam châm và trục quay (Roto)

Phần ứng : gồm 3 cuộn dây giống nhau (Stato)

Nếu 3 tải đối xứng (giống nhau)

xuất hiện dòng điện cùng độ lơn ,tần số lệch 2π3

Xem chi tiết

Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc với máy phát điện - Vật lý 12

I=EZ=Φω(R+r)2+ZL-ZC2=NBSω(R+r)2+ZL-ZC2

I cường độ dòng điện qua mạch A

ω tốc độ góc của máy phát điện rad/s

ZL cảm kháng Ω

ZC dung kháng Ω

Xem chi tiết

Động cơ điện ba pha - Vật lý 12

ωTT quay>ωroto

Động cơ điện : thiết bị biến đổi điện năng thành cơ năng và hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.

Cấu tạo:

Stato : 3 cuộn dây giống nhau cố định trên một vành lệch 120 °

Roto: Khung dây gắn với thiết bị quay bên ngoài lồng sóc.

Hoạt động: Cho dòng 3 pha vào 3 cuộn dây , sinh ra từ trường tổng hợp tại O là từ trường quay có độ lớn không đổi B=1,5B0 ,quay trong không gian với tốc độ dòng điện xoay chiều.Từ trường quay kéo cho khung quay với tốc độ nhỏ hơn tốc độ từ trường.

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Từ thông cực đại gửi qua khung là

Chọn câu trả lời đúng. Một khung dây dẫn có diện tích S=50 cm2 gồm 250 vòng dây quay đều với vận tốc 3000 vòng/min trong một từ trường đều B    trục quay   và có độ lớn B = 0,02T. Từ thông cực đại gửi qua khung là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Từ thông cực đại gửi qua mỗi vòng dây là

Một khung dây dẫn diện tích S=50 (cm2)  gồm 150 vòng dây quay đều với vận tốc 3000 (vòng/phút)  trong một từ trường đều B  vuông góc trục quay   của khung dây và có độ lớn cảm ứng từ B =0,02 (T)  . Từ thông cực đại gửi qua mỗi vòng dây là ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Suất điện động hiệu dụng trong khung bằng bao nhiêu

Một khung dây dẫn quay đều quanh trục quay   với vận tốc 150 (vòng/phút) trong một từ trường đều có cảm ứng từ B  vuông góc trục quay của khung. Từ thông cực đại gửi qua khung là ϕ0=10π(Wb) . Suất điện động hiệu dụng trong khung bằng bao nhiêu? 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Suất điện động cực đại xuất hiện trong khung là 100V . Giá trị của Ω bằng :

Một khung dây quay đều quanh trục   trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ B     , trục quay với vận tốc góc ω . Từ thông cực đại gửi qua khung là ϕ0=10π(Wb)  và suất điện động cực đại xuất hiện trong khung là 100(V) . Giá trị của  ω bằng :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tần số của dòng điện cảm ứng trong khung là :

Một cuộn dây dẫn có diện tích S= 100 (cm2) gồm 100 vòng quay đều với vận tốc 50 (vòng/s) .  Khung đặt trong một từ trường đều độ lớn cảm ứng từ B= 3.10-2 (T) . Tần số của dòng điện cảm ứng trong khung là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là : 

Từ thông qua một vòng dây dẫn là ϕ =2.10-2πcos 100πt +π4 (Wb). Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là : 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biểu thức của từ thông gửi qua mỗi vòng dây là :

Một khung dây diện tích S=1 (cm2)  , gồm 50 vòng dây quay đều với vận tốc 120 (vòng/phút) quanh trục B  . Độ lớn cảm ứng từ B= 0,4 (T) . Khi t =0 (s) , mặt phẳng khung dây có vị trí vuông góc các đường cảm ứng từ . Biểu thức của từ thông gửi qua mỗi vòng dây là :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biểu thức xác định suất điện động cảm ứng  ε xuất hiện trong khung dây là : 

Khung dây kim loại phẳng có diện tích S, có N vòng dây, quay đều với tốc độ góc ω  quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trưòng đều B . Chọn gốc thời gian t=0 (s). là lúc pháp tuyến n của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ B . Biểu thức xác định suất điện động cảm ứng ε xuất hiện trong khung dây là : 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Chọn câu sai ? Trong máy phát điện xoay chiều một pha :

Chọn câu sai ? Trong máy phát điện xoay chiều một pha :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Quạt điện sử dụng ở nhà của chúng ta có động cơ là :

Quạt điện sử dụng ở nhà của chúng ta có động cơ là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện dựa trên hiện tượng : 

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện dựa trên hiện tượng : 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Để giảm tốc độ quay của roto người ta sử dụng giải pháp nào sau đây cho máy phát điện ?

Để giảm tốc độ quay của roto người ta sử dụng giải pháp nào sau đây cho máy phát điện ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong máy phát điện xoay chiều một pha, phần cảm có tác dụng :

Trong máy phát điện xoay chiều một pha, phần cảm có tác dụng :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Giá trị hiệu dụng của suất điện động xoay chiều là :

Một khung dây dẹt hình chữ nhật gồm 200 vòng, có các cạnh 15(cm)20 (cm) quay đều trong từ trường với vận tốc 1200 (vòng/phút). Biết từ trường đều có vectơ cảm ứng từ B  vuông góc với trục quay và có độ lớn B= 0,02 (T) . Giá trị hiệu dụng của suất điện động xoay chiều là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tốc độ quay của roto trong một giây là bao nhiêu? Biết roto của máy chỉ có một cặp cực .

Một máy phát điện có phần cảm cố định. Phần ứng gồm 500 vòng dây, từ thông cực đại gửi qua mỗi vòng dây là ϕ0=10-3 (Wb). . Máy phát ra suất điện động hiệu dụng là E= 111(V) . Tốc độ quay của roto trong một giây là bao nhiêu? Biết roto của máy chỉ có một cặp cực .

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Dòng điện cảm ứng sẽ không xuất hiện khi một khung dây kín chuyển động

Dòng điện cảm ứng sẽ không xuất hiện khi một khung dây kín chuyển động trong một từ trường đều sao cho mặt phẳng khung dây : 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện xoay chiều khi số đường sức từ

Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là :

Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số f= 50 (Hz)  và giá trị hiệu dụng E=1002 (V) . Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây của phần ứng là ϕ0=5π(mWb)  . Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi

Dòng điện cảm ứng :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Máy phát điện xoay chiều chuyển hóa

Máy phát điện xoay chiều chuyển hóa

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm quay?

Trong máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm quay?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đối với máy phát điện xoay chiều thì

Đối với máy phát điện xoay chiều thì

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phần cảm và phần ứng của máy đều được quấn trên lõi thép kĩ thuật điện nhằm

Trong các máy phát điện xoay chiều các cuộn dây phần cảm và phần ứng của máy đều được quấn trên lõi thép kĩ thuật điện nhằm

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ?

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ? (ω là vận tốc góc của nam châm chữ  U ; ω0 là vận tốc góc của khung dây).

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Suất điện động hiệu dụng trong khung là

Một khung dây quay đều quanh trục   trong một từ trường đều B     trục quay   với vận tốc  150 vòng/min . Từ thông cực đại gửi qua khung là 10π(Wb). Suất điện động hiệu dụng trong khung là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nếu máy phát điện xoay chiều có p cặp cực, rôto quay với vận tốc n vòng/giây thì tần số dòng điện phát ra

Nếu máy phát điện xoay chiều có p cặp cực, rôto quay với vận tốc n vòng/giây thì tần số dòng điện phát ra là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của roto thêm 60 vòng/phút thì suất điện động hiệu dụng là

Trong một máy phát điện xoay chiều một pha, nếu tốc độ quay của roto tăng thêm 60 ( vòng/phút) thì tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát ra tăng từ 50 (Hz)  đến 60 (Hz)  và suất điện động hiệu dụng của máy thay đổi 40(V)  so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của roto thêm 60 (vòng/phút )   nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm giá trị của điện trở thuần R và điện dung C

Một máy phát điện xoay chiều một pha có một cặp cực, mạch ngoài được nối với một mạch RLC nối tiếp gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm  L=1025π(H) , tụ điện C và điện trở R. Khi máy phát điện quay với tốc độ n1=750 (vòng/phút)  thì dòng điện hiệu dụng qua mạch là I1=2 (A) ; khi máy phát điện quay với tốc độ n2= 1500 (vòng/phút) thì trong mạch có cộng hưởng và dòng điện hiệu dụng qua mạch là I2=4(A) . Giá trị của điện trở thuần R và điện dung C lần lượt là : 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Mỗi cuộn dây phần ứng gồm bao nhiêu vòng?

Một máy phát điện mà phần cảm gồm hai cặp cực từ quay với tốc độ 1500 vòng/min và phần ứng gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp, có suất điện động hiệu dụng 220V , từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5mWb. Mỗi cuộn dây phần ứng gồm bao nhiêu vòng ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát ra là 50Hz thì rôto phải quay với tốc độ là bao nhiêu?

Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto gồm 4 cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát ra là 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ là bao nhiêu ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4mWb . Số vòng dây của mỗi cuộn trong phần ứng là?

Một máy phát điện có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220V và tần số 50 Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4mWb. Số vòng dây của mỗi cuộn trong phần ứng bằng :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Vật lý 12: Tìm câu trả lời đúng về cấu tạo máy phát điện xoay chiều?

Về cấu tạo máy phát điện xoay chiều, mệnh đề nào sau đây đúng ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vật lý 12: Trắc nghiệm - Sự khác nhau giữa máy phát điện một chiều và máy phát điện xoay chiều?

Máy phát điện một chiều khác máy phát điện xoay chiều ở 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điều nào sau đây là sai khi nói về máy dao điện một pha?

Điều nào sau đây là sai khi nói về máy dao điện một pha?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Chọn câu trả lời không đúng khi nói về máy phát điện một pha

Chọn câu trả lời không đúng khi nói về máy phát điện một pha :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong các máy phát điện xoay chiều một pha, các cuộn dây của phần cảm và phần ứng đều quấn trên các lõi thép kĩ thuật điện nhằm mục địch?

Trong các máy phát điện xoay chiều một pha, các cuộn dây của phần cảm và phần ứng đều quấn trên các lõi thép kĩ thuật điện nhằm :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Với máy phát điện chỉ có một cặp cực, thì để tạo dòng điện tần số f, roto của máy phải quay với tần số

Với máy phát điện xoay chiều chỉ có một cặp cực, thì để tạo dòng điện tần số f , rôto của máy phải quay với tần số

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây đúng với máy phát điện xoay chiều?

Phát biểu nào sau đây đúng với máy phát điện xoay chiều?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Chọn câu đúng

Chọn câu đúng.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính tần số dòng điện là

Nếu rôto của máy phát điện xoay chiều chứa p cặp cực và quay với tần số n vòng/min, thì tần số dòng điện là: 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm số vòng của mỗi cuộn dây là

Một máy dao điện một pha có stato gồm 8 cuộn dây nối tiếp và rôto 8 cực quay đều với vận tốc 750 vòng/phút, tạo ra suất điện động hiệu dụng 220V. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4mWb. Số vòng của mỗi cuộn dây là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tần số của suất điện động cảm ứng là

Một khung dao động có N = 200 vòng quay đều trong từ trường có cảm ứng từ là B= 2,5.10-2T. Trục quay vuông góc với vectơ cảm ứng từ B , diện tích mối vòng dây là S = 400cm2. Giá trị cực đại của suất điện động xuất hiện trong khung là E0=12,56V. Tần số của suất điện động cảm ứng là :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tần số dòng điện xoay chiều là

Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều có 2 cặp cực và quay 25 vòng/s tạo ra ở hai đầu một điện áp có trị hiệu dụng U=120V. Tần số dòng điện xoay chiều là: 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biểu thức của suất điện động cảm ứng trong khung là

Khi quay đều một khung dây xung quanh một trục đặt trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ B vuông góc với trục quay của khung, từ thông xuyên qua khung dây có biểu thức ϕ=2.10-2cos (720t + π6) Wb.. Biểu thức của suất điện động cảm ứng trong khung là: 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong máy phát điện xoay chiều ba pha, stato gồm

Trong máy phát điện xoay chiều ba pha, stato gồm:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Máy dao động một pha có roto là phần ứng và máy phát điện xoay chiều ba pha giống nhau ở điểm nào sau đây?

Máy dao điện một pha có rôto là phần ứng và máy phát điện xoay chiều ba pha giống nhau ở điểm nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thống ba dòng điện xoay chiều, gây bởi ba suất điện động có cùng tần số, cùng biên độ và lệch về pha giá trị là?

Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thống ba dòng điện xoay chiều, gây bởi ba suất điện động có cùng tần số, cùng biên độ và lệch nhau về pha là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Định nghĩa về động cơ điện xoay chiều ba pha

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về động cơ điện xoay chiều ba pha ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình tam giác khi có tải

Trong máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình tam giác khi có tải. Biểu thức nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm câu sai trong các câu sau

Tìm câu sai trong các câu sau:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điện áp giữa hai dây pha bằng

Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp giữa dây pha và dây trung hoà là 220V. Điện áp giữa hai dây pha bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điện áp giữa một dây pha và dây trung hòa nhận giá trị nào sau đây?

Một mạng điện 3 pha mắc hình sao, điện áp giữa hai dây pha là 220V. Điện áp giữa một dây pha và dây trung hoà nhận giá trị nào sau ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của đông cơ bằng

Một động cơ không đồng bộ ba pha được mắc theo hình tam giác. Ba đỉnh của tam giác này được mắc vào ba dây pha của một mạng điện ba pha hình sao với điện áp pha hiệu dụng 2203 V. Động cơ đạt công suất 3kW và có hệ số công suất cos φ =1011. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ là

Một động cơ không đồng bộ ba pha được mắc theo hình sao và mắc vào mạng điện ba pha hình sao với điện áp pha hiệu dụng 220V. Động cơ đạt công suất 3kW và có hệ số công suất cos φ=1011. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ là :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm giá trị của công suất của dòng điện 3 pha

Trong mạng điện ba pha mắc hình sao, các tải tiêu thụ giống nhau. Một tải tiêu thụ có điện trở là 10Ω, cảm kháng là 20Ω. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mỗi tải là 6A. Công suất của dòng điện 3 pha nhận giá trị là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điện áp giữa hai dây pha có giá trị bao nhiêu?

Trong mạng điện ba pha mắc hình sao, các tải tiêu thụ giống nhau. Một tải tiêu thụ có điện trở là 10Ω , cảm kháng là 20Ω. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mỗi tải là 6A . Điện áp giữa hai dây pha có giá trị bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện qua dây trung hòa bằng

Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp giữa dây pha và dây trung hoà là 220V. Mắc các tải giống nhau vào mỗi pha của mạng điện, mỗi tải gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 8Ω  và điện trở thuần 6Ω . Cường độ dòng điện qua dây trung hoà bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong mạng điện 3 pha tải đối xứng, khi cường độ dòng điện qua một pha là cực đại thì dòng điện qua hai pha kia như thế nào?

Trong mạng điện 3 pha tải đối xứng, khi cường độ dòng điện qua một pha là cực đại thì dòng điện qua hai pha kia như thế nào? 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ của dòng ba pha là

Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp pha là 120V. Tải của các pha giống nhau và mỗi tải có điện trở thuần 24Ω , cảm kháng 30Ω và dung kháng 12Ω (mắc nối tiếp). Công suất tiêu thụ của dòng ba pha là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm công suất của dòng điện ba pha

Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp giữa dây pha và dây trung hoà là 220V. Mắc các tải giống nhau vào mỗi pha của mạng điện, mỗi tải gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 8Ω  và điện trở thuần 6Ω . Công suất của dòng điện ba pha bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện qua các dây pha bằng

Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp giữa dây pha và dây trung hoà là 220V. Mắc các tải giống nhau vào mỗi pha của mạng điện, mỗi tải gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 8Ω  và điện trở thuần 6Ω . Cường độ dòng điện qua các dây pha bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm hiệu suất động cơ

Một động cơ điện mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220(V), tiêu thụ một công suất điện 2,5 (kW). Điện trở thuần và hệ số công suất của động cơ là R=2Ω vàcos φ=0,95. Hiệu suất của động cơ là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm hiệu suất động cơ

Một động cơ điện xoay chiều một pha có điện trở r=20(Ω)  và hệ số công suất là 0,9 Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế   u=2002 cos(100πt ) (V) thì mạch tạo ra một công suất cơ là Pc=160(W). . Hiệu suất của động cơ là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm hiệu suất động cơ

Một động cơ điện mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V  tiêu thụ công suất2,64 kW. Động cơ có hệ số công suất 0,8 và điện trở thuần 2Ω . Hiệu suất động cơ bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính công suất tiêu thụ của động cơ

Một động cơ điện có công cơ học trong 1(s)  là 3 (kJ), biết hiệu suất của động cơ là 90%. Tính công suất tiêu thụ của động cơ trên?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định hệ số công suất của đông cơ?

Một động cơ điện 1 pha hoạt động bình thường ở hiệu điện thế U= 220(V) , khi đó dòng điện chạy trong máy là I=3(A)  và máy tiêu thụ một công suất điện là 594 (W) . Xác định hệ số công suất của động cơ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong động cơ là

Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng U=200 (V)  thì sinh ra công suất cơ là P=320(W). Biết điện trở thuần của dây quấn động cơ là r=20Ω và hệ số công suất của động cơ là cosφ=0,89. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong động cơ là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là

Một động cơ điện xoay chiều có điện trở các cuộn dây bằng không, điện trở dây nối vào động cơ là r=32Ω , khi mắc động cơ vào mạch điện có điện áp hiệu dụng U=200(V)   thì sinh ra một công suất cơ 43 (W) . Biết hệ số công suất của động cơ là cosφ =0,9 . Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Chọn phát biểu đúng

Chọn phát biểu đúng.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai?

Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Từ trường tại tâm của stato quay với vận tốc bằng bao nhiêu?

Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 6 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50Hz vào động cơ. Từ trường tại tâm của stato quay với vận tốc bằng bao nhiêu ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ của mạch điện bằng

Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều có 2 cặp cực và quay 25 vòng/s tạo ra ở hai đầu một điện áp có trị hiệu dụng U=120 V. Dùng nguồn điện mày mắc vào hai đầu một đoạn mạch điện gồm cuộn dây có điện trở hoạt động R=10Ω , độ tự cảmL=0,159H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C=159 μF . Công suất tiêu thụ của mạch điện bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện qua động cơ bằng

Một động cơ điện mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V tiêu thụ công suất 2,64 kW. Động cơ có hệ số công suất 0,8 và điện trở thuần 2Ω . Cường độ dòng điện qua động cơ bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây động cơ bằng

Một động cơ không đồng bộ ba pha được mắc theo hình tam giác. Ba đỉnh của tam giác này được mắc vào ba dây pha của một mạng điện ba pha hình sao với điện áp pha hiệu dụng 2203 V. Động cơ đạt công suất 3kW và có hệ số công suất cosφ =1011. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết