Các Công Thức, Câu Hỏi Về Bài 6: Máy phát điện và động cơ điện xoay chiều.

Vật lý 12. Tổng hợp những công thức liên quan tới máy phát điện và động cơ điện xoay chiều. Phân loại theo từng chủ đề.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 6: Máy phát điện và động cơ điện xoay chiều.

Các công thức liên quan


Từ thông gửi qua khung dây của máy phát điện - Vật lý 12

Φ=NBScosωt

Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều: dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ (Cho khung dây quay đều trong từ trường ,từ thông biến thiên làm xuất hiện xuất điện động cảm ứng - dòng điện xoay chiều)

hinh-anh-tu-thong-gui-qua-khung-day-cua-may-phat-dien-vat-ly-12-765-0

Từ thông gửi qua khung dây của máy phát điện:

Φ=NBScosωt

Φ0=NBS từ thông cực đại gửi qua khung dây.

Hệ thức độc lập giữa từ thông và suất điện động - Vật lý 12

ϕϕ02+eE02=1

ϕ từ thông tức thời Wb

ϕ0 từ thông cực đại Wb

e suất điện động tức thời V

E0 suất điện động cực đại V 

Suất điện động tạo ra bởi máy phát điện ba pha - Vật lý 12

e1=E0cosωte2=E0cosωt-2π3e1=E0cosωt+2π3

Máy phát điện 3 pha: tạo ra 3 suất điện động cùng biên độ , tần số lệch pha nhau 2π3

Phần cảm: gồm nam châm và trục quay (Roto)

Phần ứng : gồm 3 cuộn dây giống nhau (Stato)

hinh-anh-suat-dien-dong-tao-ra-boi-may-phat-dien-ba-pha-vat-ly-12-768-0

Nếu 3 tải đối xứng (giống nhau)

xuất hiện dòng điện cùng độ lơn ,tần số lệch 2π3

Advertisement

Nguồn mắc tam giác và tải mắc hình sao Vật lý 12

Ud=3Up ;Id=IpItai=UpZ1 ;P=3RI2

hinh-anh-nguon-mac-tam-giac-va-tai-mac-hinh-sao-vat-ly-12-772-0

Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc với máy phát điện - Vật lý 12

I=EZ=Φω(R+r)2+ZL-ZC2=NBSω(R+r)2+ZL-ZC2

I cường độ dòng điện qua mạch A

ω tốc độ góc của máy phát điện rad/s

ZL cảm kháng Ω

ZC dung kháng Ω

Động cơ điện ba pha - Vật lý 12

ωTT quay>ωroto

Động cơ điện : thiết bị biến đổi điện năng thành cơ năng và hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.

Cấu tạo:

Stato : 3 cuộn dây giống nhau cố định trên một vành lệch 120 °

Roto: Khung dây gắn với thiết bị quay bên ngoài lồng sóc.

Hoạt động: Cho dòng 3 pha vào 3 cuộn dây , sinh ra từ trường tổng hợp tại O là từ trường quay có độ lớn không đổi B=1,5B0 ,quay trong không gian với tốc độ dòng điện xoay chiều.Từ trường quay kéo cho khung quay với tốc độ nhỏ hơn tốc độ từ trường.

Xem tất cả công thức liên quan
Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 74 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Từ thông cực đại gửi qua khung là

Chọn câu trả lời đúng. Một khung dây dẫn có diện tích S=50 cm2 gồm 250 vòng dây quay đều với vận tốc 3000 vòng/min trong một từ trường đều B    trục quay   và có độ lớn B = 0,02T. Từ thông cực đại gửi qua khung là :

Trắc nghiệm Dễ

Từ thông cực đại gửi qua mỗi vòng dây là

Một khung dây dẫn diện tích S=50 (cm2)  gồm 150 vòng dây quay đều với vận tốc 3000 (vòng/phút)  trong một từ trường đều B  vuông góc trục quay   của khung dây và có độ lớn cảm ứng từ B =0,02 (T)  . Từ thông cực đại gửi qua mỗi vòng dây là ?

Trắc nghiệm Dễ

Suất điện động hiệu dụng trong khung bằng bao nhiêu

Một khung dây dẫn quay đều quanh trục quay   với vận tốc 150 (vòng/phút) trong một từ trường đều có cảm ứng từ B  vuông góc trục quay của khung. Từ thông cực đại gửi qua khung là ϕ0=10π(Wb) . Suất điện động hiệu dụng trong khung bằng bao nhiêu? 

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Suất điện động cực đại xuất hiện trong khung là 100V . Giá trị của Ω bằng :

Một khung dây quay đều quanh trục   trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ B     , trục quay với vận tốc góc ω . Từ thông cực đại gửi qua khung là ϕ0=10π(Wb)  và suất điện động cực đại xuất hiện trong khung là 100(V) . Giá trị của  ω bằng :

Trắc nghiệm Dễ

Tần số của dòng điện cảm ứng trong khung là :

Một cuộn dây dẫn có diện tích S= 100 (cm2) gồm 100 vòng quay đều với vận tốc 50 (vòng/s) .  Khung đặt trong một từ trường đều độ lớn cảm ứng từ B= 3.10-2 (T) . Tần số của dòng điện cảm ứng trong khung là :

Trắc nghiệm Dễ

Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là : 

Từ thông qua một vòng dây dẫn là ϕ =2.10-2πcos 100πt +π4 (Wb). Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là : 

Trắc nghiệm Trung bình
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…