Vấn đề 5: Viết phương trình U dây, U phase qua các tải.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 5: Viết phương trình U dây, U phase qua các tải.

Vấn đề 5: Viết phương trình U dây, U phase qua các tải.

Chủ Đề Vật Lý

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Câu Hỏi Liên Quan

Cường độ dòng điện qua dây trung hòa bằng

Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp giữa dây pha và dây trung hoà là 220V. Mắc các tải giống nhau vào mỗi pha của mạng điện, mỗi tải gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 8Ω  và điện trở thuần 6Ω . Cường độ dòng điện qua dây trung hoà bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong mạng điện 3 pha tải đối xứng, khi cường độ dòng điện qua một pha là cực đại thì dòng điện qua hai pha kia như thế nào?

Trong mạng điện 3 pha tải đối xứng, khi cường độ dòng điện qua một pha là cực đại thì dòng điện qua hai pha kia như thế nào? 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tin Tức Liên Quan