Vấn đề 4: Thay đổi R để P mạch max (có chứa r nhỏ).

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 4: Thay đổi R để P mạch max (có chứa r nhỏ).

Advertisement

Vấn đề 4: Thay đổi R để P mạch max (có chứa r nhỏ).

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Giá trị của điện trở để công suất trên mạch cực đại có r nhỏ - Vật lý 12

Pmachmax=U22ZL-ZC khi R+r=ZL-ZCφ=±π4 , Z=R+r2

Pmach=U2R+rR+r2+ZL-ZC2=U2R+r +ZL-ZC2R+rU22ZL-ZCPmachmax=U22ZL-ZC khi R+r=ZL-ZC

tanφ=ZL-ZCR+rtanφ=±1φ=±π4

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Chọn kết quả đúng

Cho mạch điện RLC nối tiếp. Cuộn dây không thuần cảm có L =1,4π(H) và r = 30Ω; tụ có  C= 31,8μF. R là biến trở. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức: u=1002cos (100πt ) (V). Giá trị nào của R để công suất trên biến trở R là cực đại ? Giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu? Chọn kết quả đúng:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Công suất cực đại khi điện trở có giá trị bằng

Cho mạch điện RLC nối tiếp. Cuộn dây không thuần cảm có L=1,4π(H)r = 30Ω; tụ có C=31,8 μF . R là biến trở. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức : u=1002cos (100πt ) (V) . Công suất của mạch cực đại khi điện trở có giá trị bằng : 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết