Các Công Thức, Câu Hỏi Về Vấn đề 6: Tính công suất hao phí, độ sụt áp, công suất đến, hiệu suất truyền tải.

Vật lý 12. Bài toán tính công suất hao phí, độ sụt áp, công suất đến, hiệu suất truyền tải. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 6: Tính công suất hao phí, độ sụt áp, công suất đến, hiệu suất truyền tải.
Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 15 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Trong việc truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất tiêu hao trên đường dây n lần thì cần phải

Trong việc truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất tiêu hao trên đường dây n lần thì cần phải

Trắc nghiệm Trung bình

Để giảm điện năng hao phí trên đường dây, trong thực tế người ta thường làm gì?

Gọi R là điện trở của dây dẫn, U là điện áp giữa hai đầu của dây dẫn. Để giảm điện năng hao phí trên đường dây, trong thực tế người ta thường làm gì?

Trắc nghiệm Dễ

Trong quá trình tải điện năng di xa, công suất hao phí

Chọn phát biểu không đúng. Trong qúa trình tải điện năng đi xa, công suất hao phí

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Muốn giảm hao phí trên đường dây tải điện 100 lần thì tỷ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy biến thiên ở trạm phát là

Muốn giảm hao phí trên đường dây tải điện 100 lần thì tỷ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy biến thế ở trạm phát là

Trắc nghiệm Trung bình

Hiệu suất tải điện là

Đường dây tải điện có điện trở 4Ω dẫn điện từ A đến B. Điện áp hiệu dụng ở A là 5000V , công suất là500 kW. Hệ số công suất trên đường dây tải là 0,8. Hiệu suất tải điện là

Trắc nghiệm Trung bình

Hiệu suất tải điện của nó là

Một trạm phát điện truyền đi với công suất 100 (kW), điện trở dây dẫn là 8 (Ω). Hiệu điện thế ở hai đầu trạm là 1000 V. Nối hai cực của trạm phát điện với một biến thế có k=N1N2=0,1 . Cho hao phí trong máy biến thế không đáng kể và hệ số công suất của máy biến áp bằng 1. Hiệu suất tải điện của nó là

Trắc nghiệm Trung bình
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…