Vấn đề 6: Tính công suất hao phí, độ sụt áp, công suất đến, hiệu suất truyền tải.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 6: Tính công suất hao phí, độ sụt áp, công suất đến, hiệu suất truyền tải.

Advertisement

Vấn đề 6: Tính công suất hao phí, độ sụt áp, công suất đến, hiệu suất truyền tải.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Hiệu suất truyền tải - Vật lý 12

H=PciPP=1-PhpPP

H hiệu suất truyền tải 

Php công suất hao phí W

PP công suất phát W

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Trong việc truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất tiêu hao trên đường dây n lần thì cần phải

Trong việc truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất tiêu hao trên đường dây n lần thì cần phải

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Để giảm điện năng hao phí trên đường dây, trong thực tế người ta thường làm gì?

Gọi R là điện trở của dây dẫn, U là điện áp giữa hai đầu của dây dẫn. Để giảm điện năng hao phí trên đường dây, trong thực tế người ta thường làm gì?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong quá trình tải điện năng di xa, công suất hao phí

Chọn phát biểu không đúng. Trong qúa trình tải điện năng đi xa, công suất hao phí

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Muốn giảm hao phí trên đường dây tải điện 100 lần thì tỷ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy biến thiên ở trạm phát là

Muốn giảm hao phí trên đường dây tải điện 100 lần thì tỷ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy biến thế ở trạm phát là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hiệu suất tải điện là

Đường dây tải điện có điện trở 4Ω dẫn điện từ A đến B. Điện áp hiệu dụng ở A là 5000V , công suất là500 kW. Hệ số công suất trên đường dây tải là 0,8. Hiệu suất tải điện là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hiệu suất tải điện của nó là

Một trạm phát điện truyền đi với công suất 100 (kW), điện trở dây dẫn là 8 (Ω). Hiệu điện thế ở hai đầu trạm là 1000 V. Nối hai cực của trạm phát điện với một biến thế có k=N1N2=0,1 . Cho hao phí trong máy biến thế không đáng kể và hệ số công suất của máy biến áp bằng 1. Hiệu suất tải điện của nó là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất điện hao phí trên đường dây tải điện là

Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV và công suất 200kW . Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480 kWh. Công suất điện hao phí trên đường dây tải điện là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điện trở dây là

Để truyền công suất điện P=40kW đi xa từ nơi có điện áp U1=2000V, người ta dùng dây dẫn bằng đồng, biết điện áp nơi cuối đường dây là U2=1800V. Điện trở dây là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hiệu suất của quá trình tải điện là

Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kVvà công suất 200 kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480 kWh. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện là 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Có bo nhiêu phần trăm công suất bị mất mát trên đường dây tải điện do tỏa nhiệt?

Một dòng điện xoay chiều một pha, công suất 500kWđược truyền bằng đường dây dẫn có điện trở tổng cộng là 4Ω . Hiệu điện thế ở nguồn điện lúc phát ra U=5000V. Hệ số công suất của đường dây tải là cos φ =0,8. Có bao nhiêu phần trăm công suất bị mất mát trên đường dây tải điện do toả nhiệt ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất hao phí trên dường dây là

Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000 kW. Dòng điện nó phát ra sau khi tăng điện áp lên đến 110 kV được truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở 20Ω và hệ số công suất của mạch bằng 1. Công suất hao phí trên đường dây là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cần phải đưa lên đường dây tải tại nơi đặt máy phát điện một điện áp bằng

Một máy phát điện người ta muốn truyền tới nơi tiêu thụ một công suất điện là 196 kW với hiệu suất truyền tải là 98%. Biết điện trở của đường dây tải là 40Ω và hệ số công suất của mạch bằng 1. Cần phải đưa lên đường dây tải tại nơi đặt máy phát điện một điện áp bằng 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hiệu suất truyền tải điện bằng

Người ta muốn truyền đi một công suất 100kW từ trạm phát điện A với điện áp hiệu dụng 500V bằng dây dẫn có điện trở 2Ω đến nơi tiêu thụ B. Hiệu suất truyền tải điện bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điện áp nơi tiêu thụ bằng

Người ta muốn truyền đi một công suất 100kW từ trạm phát điện A với điện áp hiệu dụng 500V bằng dây dẫn có điện trở 2Ω  đến nơi tiêu thụ B. Điện áp nơi tiệu thụ bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Có bao nhiêu phần trăm công suất có ích?

Một đường dây có điện trở 4Ω dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Hiệu điện thế hiệu dụng ở nguồn điện lúc phát ra là U=5000V , công suất điện là 500 kW. Hệ số công suất của mạch điện là cos φ=0,8. Có bao nhiêu phần trăm công suất có ích ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.