Hiệu suất truyền tải - Vật lý 12

H=PciPP=1-PhpPP

Vật lý 12.Hiệu suất truyền tải . Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Hiệu suất truyền tải - Vật lý 12

H=PciPP=1-PhpPP

H hiệu suất truyền tải 

Php công suất hao phí W

PP công suất phát W

Advertisement

Biến số liên quan


PP

 

Khái niệm:

PP là công suất tải điện ở nơi phát, để truyền tải điện năng đi xa ta cần công suất lớn ở nơi truyền tải.

 

Đơn vị tính: Watt W

 


Xem thêm Công suất phát khi truyền tải - Vật lý 12

Php

 

Khái niệm:

Php là công suất hao phí do nhiệt sinh ra trên dây khi truyền tải điện năng đi xa.

 

Đơn vị tính: Watt W

 


Xem thêm Công suất hao phí khi truyền tải - Vật lý 12

Advertisement

Các công thức liên quan


PP=UP.I.cosφ

PP Công suất phát điện

UP Hiệu điện thế khi truyền.


Xem thêm Công suất phát khi truyền tải - Vật lý 12

I=PPUPcosφ

I cường độ dòng điện trên dây 

PP công suất phát

UP hiệu điện thế phát


Xem thêm Cường độ dòng điện trên dây khi truyền tải - Vật lý 12

U=RI=RPPUPcosφ=UP-U

U độ sút áp trên dây

UP hiệu điện thế phát

U hiệu điện thế đến

 


Xem thêm Độ sụt áp và điện thế đến trên dây khi truyền tải - Vật lý 12

Php=RI2=RP2PU2Pcos2φ

Php công suất hao phí trên dây W

PP công suất phát W

UP hiệu điện thế phát V


Xem thêm Công suất hao phí trên dây - Vật lý 12

P=PP-Php

P công suất nơi đến W

PP công suât phát W

Php công suất hao phí W


Xem thêm Công suất nơi đến - Vật lý 12

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 9 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýĐiện năng ở một trạm điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H1=80% . Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến H2=95% thì ta phải

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến H2=95% thì ta phải

Ta cần truyền một công suất điện 1 MW dưới một hiệu điện thế hiệu dụng 10 kV đi xa bằng đường dây một pha. Mạch có hệ số công suất cosφ= 0,8. Muốn cho tỉ lệ năng lượng mất mát trên đường dây không vượt quá 10% thì điện trở của đường dây phải có giá trị là

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Muốn cho tỉ lệ năng lượng mất mát trên đường dây không vượt quá 10% thì điện của đường dây có giá trị là

Gọi N1; U1; I1; P1 lần lượt là số vòng dây, hiệu điện thế, dòng điện và công suất của mạch sơ cấp. N2; U2; I2; P2 lần lượt là số vòng dây, hiệu điện thế, dòng điện và công suất của mạch thứ cấp. Hiệu suất của máy biến thế là       

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Hiệu suất của máy biến thế là
Advertisement

Điện áp và cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp là U1=220 (V)  ; I1= 0,5 (A)  , ở cuộn thứ cấp là U2=20 (V)  và I2=6,2 (A)  . Biết hệ số công suất ở cuộn sơ cấp bằng 1, ở cuộn thứ cấp là 0,8. Hiệu suất của máy biến áp (là tỉ số giữa công suất của cuộn thứ cấp và của cuộn sơ cấp) là

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Hiệu suất của máy biến áp là

Một máy biến áp có tỉ số vòng dây sơ cấp và thứ cấp bằng 10. Máy được mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng  220(V) , tần số f= 50 (Hz)  . Hai đầu cuộn thứ cấp được nối với tải là một điện trở R, khi đó dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp có cường độ 5 (A) . Coi hệ số công suất mạch thứ cấp và sơ cấp của máy đều bằng 1, máy có hiệu suất 95% thì cường độ dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp xấp xỉ bằng

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Coi hệ số công suất mạch thứ cấp và sơ cấp của máy đều bằng 1, máy có hiệu suất 95% thì cường độ dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp xấp xỉ bằng

Một trạm phát điện truyền đi với công suất 100 (kW), điện trở dây dẫn là 8 (Ω). Hiệu điện thế ở hai đầu trạm là 1000 V. Nối hai cực của trạm phát điện với một biến thế có k=N1N2=0,1 . Cho hao phí trong máy biến thế không đáng kể và hệ số công suất của máy biến áp bằng 1. Hiệu suất tải điện của nó là

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Hiệu suất tải điện của nó là
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…