Công suất nơi đến - Vật lý 12

P=PP-Php

Vật lý 12.Công suất nơi đến. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Công suất nơi đến - Vật lý 12

P=PP-Php

P công suất nơi đến W

PP công suât phát W

Php công suất hao phí W

Advertisement

Biến số liên quan


PP

 

Khái niệm:

PP là công suất tải điện ở nơi phát, để truyền tải điện năng đi xa ta cần công suất lớn ở nơi truyền tải.

 

Đơn vị tính: Watt W

 


Xem thêm Công suất phát khi truyền tải - Vật lý 12

Php

 

Khái niệm:

Php là công suất hao phí do nhiệt sinh ra trên dây khi truyền tải điện năng đi xa.

 

Đơn vị tính: Watt W

 


Xem thêm Công suất hao phí khi truyền tải - Vật lý 12

Advertisement

Các công thức liên quan


PP=UP.I.cosφ

PP Công suất phát điện

UP Hiệu điện thế khi truyền.


Xem thêm Công suất phát khi truyền tải - Vật lý 12

I=PPUPcosφ

I cường độ dòng điện trên dây 

PP công suất phát

UP hiệu điện thế phát


Xem thêm Cường độ dòng điện trên dây khi truyền tải - Vật lý 12

U=RI=RPPUPcosφ=UP-U

U độ sút áp trên dây

UP hiệu điện thế phát

U hiệu điện thế đến

 


Xem thêm Độ sụt áp và điện thế đến trên dây khi truyền tải - Vật lý 12

Php=RI2=RP2PU2Pcos2φ

Php công suất hao phí trên dây W

PP công suất phát W

UP hiệu điện thế phát V


Xem thêm Công suất hao phí trên dây - Vật lý 12

H=PciPP=1-PhpPP

H hiệu suất truyền tải 

Php công suất hao phí W

PP công suất phát W


Xem thêm Hiệu suất truyền tải - Vật lý 12

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 10 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýMạch điện xoay chiều mắc nối tiếp RLC có điện trở R= 50 (Ω) Biết rằng tần số nguồn điện xoay chiều có thể thay đổi được nhờ bộ phận biến tần nhưng giá trị hiệu dụng của điện áp thì được giữ không đổi  U = 1002 (V) Hỏi rằng trong quá trình biến tần dòng điện (từ 0 (Hz) đến  ) thì công suất tiêu thụ của mạch biến thiên trong khoảng nào?

Trắc nghiệm Khó
Xem thêm Hỏi rằng trong quá trình biến tần dòng điện thì công suất tiêu thụ của mạch biến thiên trong khoảng nào?

Một máy biến áp có hiệu suất 80%. Cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng. Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở thuần 100Ω, độ tự cảm 318mH. Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1. Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở hiệu điện thế xoay chiều có U1=100V, tần số 50 Hz. Cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp bằng

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp bằng
Advertisement

Một động cơ 200W-50V, có hệ số công suất 0,8 được mắc vào hai đầu thứ cấp của một máy hạ áp có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng k = 5. Mất mát năng lượng trong máy biến áp là không đáng kể. Nếu động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng trong cuộn dây sơ cấp là

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Nếu động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng trong cuộn dây sơ cấp là

Một máy biến áp, cuộn sơ cấp có 500 vòng dây, cuộn thứ cấp có 50 vòng dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là 100V. Hiệu suất của máy biến áp là 95%. Mạch thứ cấp là một bóng đèn dây tóc tiêu thụ công suất 25W. Cường độ dòng điện qua đèn bằng

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Cường đô dòng điện qua đèn bằng

Gọi R là điện trở của dây dẫn, U là điện áp giữa hai đầu của dây dẫn. Để giảm điện năng hao phí trên đường dây, trong thực tế người ta thường làm gì?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Để giảm điện năng hao phí trên đường dây, trong thực tế người ta thường làm gì?
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…