Advertisement
 Xem tất cả

Thời gian ngắn nhất vật đi từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x = 2,5cm là?

Vật lý 12. Bài toán tìm thời điểm thỏa một điều kiện cho trước của dao động điều hòa. Hướng dẫn chi tiết và tổng hợp bài tập liên quan.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 9 Câu 8
Trắc nghiệm Khó

Một chất điểm dao động với phương trình dao động là x = 5cos(8πt-2π3)(cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x = 2,5cm là

3/8s.

1/24s.

8/3s. 

1/12s.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement