Thư Viện Hằng Số Vật Lý

Tìm kiếm hằng số vật lý từ lớp 6 tới lớp 12, ôn thi vật lý tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học

70 kết quả được tìm thấy

Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 - Bạn hãy kéo đến cuối để chuyển trang

Chu kì của sao Thổ quanh Mặt Trời

T

Qũy đạo của sao Thổ nghiêng có dạng eclip và lệch 2,48° mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất.

Ý nghĩa :Thời gian sao Thổ quanh hết một vòng quanh Mặt Trời.

Tốc độ quỹ đạo trung bình: 9,68 km/s.

 

Xem chi tiết

Chu kì của sao Thiên Vương quanh Mặt Trời

T

Quỹ đạo có dạng eclip được nghiên cứu từ năm 1781.

Ý nghĩa: Thời gian sao Thiên vương quay hết một vòng quanh Mặt Trời.

Tốc độ quỹ đạo trung bình: 6,8 km/s

Xem chi tiết

Chu kì của sao Hải vương quanh Mặt Trời

T

Qũy đạo eclip của sao Hải Vương nghiêng 1,77° so với quỹ đạo Trái Đất.

Ý nghĩa :Thời gian sao Hải vuong quay hết một vòng quanh Mặt Trời.

Tốc độ quỹ đạo trung bình: 5,43 km/s

Xem chi tiết
Advertisement

Chu kì tự quay của Mặt Trời

T

Ý nghĩa : Thời gian để Mặt Trời tự quay hết một một vòng.

Tại vùng cực 34,3 day

Vận tốc tự quay tại xích đạo: 7,284 km/h.

Xem chi tiết

Chu kì tự quay của sao Kim

T

Ý nghĩa : Thời gian để sao Kim tự quay quanh trục hết một vòng .

Sao Kim có chiều tự quay ngược chiều với Trái Đất.

Vận tốc tự quay trung bình tại xích đạo: 6,52 km/h.

Xem chi tiết

Chu kì tự quay của sao Thủy

T

Ý nghĩa : Thời gian sao Thủy tự quay quanh trục hết một vòng.

Với 1 day=24 h

Vận tốc tự quay tại xích đạo:  10,83 km/h

Xem chi tiết
Advertisement

Chu kì tự quay của Trái Đất

T

Ý nghĩa: Thời gian Trái Đất tự quay hết một vòng quanh trục của nó.

1 day= 24 h

Vận tốc tự quay tại xích đạo: 1547 km/h.

Xem chi tiết

Chu kì tự quay của sao Hỏa

T

Ý nghĩa : Thời gian sao Hỏa tự quay hết một vòng quanh trục của nó.

1 day= 24h

Vận tốc tự quay tại xích đạo:  866 km/h.

Xem chi tiết

Chu kì tự quay của sao Mộc

T

Do cấu trúc của sao Mộc gồm các chất khí

Vĩ độ cao : 0,41369942 day

Xích đạo: 0,41007 day

Sâu bên trong: 0,41353 day

Ý nghĩa : Thời gian sao Mộc tự quay hết một vòng quanh trục.

Vận tốc tự quay tại xích đạo : 45,83 km/h

Xem chi tiết
Advertisement

Chu kì tự quay của sao Thổ

T

Do cấu tạo của sao Thổ :

Vĩ độ cao: 0,443 day

Xích dạo: 0,426 day

Sâu bên trong: 0,44403 day.

Ý nghĩa : Thời gian để sao Thổ tự quay hết một vòng quanh trục.

Vận tốc tự quay tại xích đạo: 36,840 km/h

Xem chi tiết

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Tin Tức Liên Quan