Thư Viện Hằng Số Vật Lý

Tìm kiếm hằng số vật lý từ lớp 6 tới lớp 12, ôn thi vật lý tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học

Advertisement

70 kết quả được tìm thấy

Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 - Bạn hãy kéo đến cuối để chuyển trang

Chu kì của sao Thổ quanh Mặt Trời

T

Qũy đạo của sao Thổ nghiêng có dạng eclip và lệch 2,48° mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất.

Ý nghĩa :Thời gian sao Thổ quanh hết một vòng quanh Mặt Trời.

Tốc độ quỹ đạo trung bình: 9,68 km/s.

 

Xem chi tiết

Chu kì của sao Thiên Vương quanh Mặt Trời

T

Quỹ đạo có dạng eclip được nghiên cứu từ năm 1781.

Ý nghĩa: Thời gian sao Thiên vương quay hết một vòng quanh Mặt Trời.

Tốc độ quỹ đạo trung bình: 6,8 km/s

Xem chi tiết

Chu kì của sao Hải vương quanh Mặt Trời

T

Qũy đạo eclip của sao Hải Vương nghiêng 1,77° so với quỹ đạo Trái Đất.

Ý nghĩa :Thời gian sao Hải vuong quay hết một vòng quanh Mặt Trời.

Tốc độ quỹ đạo trung bình: 5,43 km/s

Xem chi tiết

Chu kì tự quay của Mặt Trời

T

Ý nghĩa : Thời gian để Mặt Trời tự quay hết một một vòng.

Tại vùng cực 34,3 day

Vận tốc tự quay tại xích đạo: 7,284 km/h.

Xem chi tiết

Chu kì tự quay của sao Kim

T

Ý nghĩa : Thời gian để sao Kim tự quay quanh trục hết một vòng .

Sao Kim có chiều tự quay ngược chiều với Trái Đất.

Vận tốc tự quay trung bình tại xích đạo: 6,52 km/h.

Xem chi tiết

Chu kì tự quay của sao Thủy

T

Ý nghĩa : Thời gian sao Thủy tự quay quanh trục hết một vòng.

Với 1 day=24 h

Vận tốc tự quay tại xích đạo:  10,83 km/h

Xem chi tiết

Chu kì tự quay của Trái Đất

T

Ý nghĩa: Thời gian Trái Đất tự quay hết một vòng quanh trục của nó.

1 day= 24 h

Vận tốc tự quay tại xích đạo: 1547 km/h.

Xem chi tiết

Chu kì tự quay của sao Hỏa

T

Ý nghĩa : Thời gian sao Hỏa tự quay hết một vòng quanh trục của nó.

1 day= 24h

Vận tốc tự quay tại xích đạo:  866 km/h.

Xem chi tiết

Chu kì tự quay của sao Mộc

T

Do cấu trúc của sao Mộc gồm các chất khí

Vĩ độ cao : 0,41369942 day

Xích đạo: 0,41007 day

Sâu bên trong: 0,41353 day

Ý nghĩa : Thời gian sao Mộc tự quay hết một vòng quanh trục.

Vận tốc tự quay tại xích đạo : 45,83 km/h

Xem chi tiết

Chu kì tự quay của sao Thổ

T

Do cấu tạo của sao Thổ :

Vĩ độ cao: 0,443 day

Xích dạo: 0,426 day

Sâu bên trong: 0,44403 day.

Ý nghĩa : Thời gian để sao Thổ tự quay hết một vòng quanh trục.

Vận tốc tự quay tại xích đạo: 36,840 km/h

Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.