Chu kì tự quay của Trái Đất

Vật lý 10.Chu kì tự quay của Trái Đất. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Chu kì tự quay của Trái Đất

T

Ý nghĩa: Thời gian Trái Đất tự quay hết một vòng quanh trục của nó.

1 day= 24 h

Vận tốc tự quay tại xích đạo: 1547 km/h.

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!