Chu kì tự quay của Mặt Trời

Vật lý 10.Chu kì tự quay của Mặt Trời. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Chu kì tự quay của Mặt Trời

T

Ý nghĩa : Thời gian để Mặt Trời tự quay hết một một vòng.

Tại vùng cực 34,3 day

Vận tốc tự quay tại xích đạo: 7,284 km/h.

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!