Chu kì của sao Hải vương quanh Mặt Trời

Vật lý 10.Chu kì của sao Hải vương quanh Mặt Trời. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Chu kì của sao Hải vương quanh Mặt Trời

T

Qũy đạo eclip của sao Hải Vương nghiêng 1,77° so với quỹ đạo Trái Đất.

Ý nghĩa :Thời gian sao Hải vuong quay hết một vòng quanh Mặt Trời.

Tốc độ quỹ đạo trung bình: 5,43 km/s

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!