Chu kì tự quay của sao Hỏa

Vật lý 10.Chu kì tự quay của sao Hỏa. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Chu kì tự quay của sao Hỏa

T

Ý nghĩa : Thời gian sao Hỏa tự quay hết một vòng quanh trục của nó.

1 day= 24h

Vận tốc tự quay tại xích đạo:  866 km/h.

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!