Chu kì tự quay của sao Mộc

Vật lý 10.Chu kì tự quay của sao Mộc. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Chu kì tự quay của sao Mộc

T

Do cấu trúc của sao Mộc gồm các chất khí

Vĩ độ cao : 0,41369942 day

Xích đạo: 0,41007 day

Sâu bên trong: 0,41353 day

Ý nghĩa : Thời gian sao Mộc tự quay hết một vòng quanh trục.

Vận tốc tự quay tại xích đạo : 45,83 km/h