Advertisement
 Xem tất cả

Sau thời gian t = 0,5s kể từ khi bắt đầu chuyển động quãng đường S vật đã đi được là?

Bài toán tìm quãng đường di chuyển của vật dao động điều hòa. Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 3 Câu 9
Trắc nghiệm Trung bình

Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox. Phương trình dao động là x = 8cos(2 t + )(cm). Sau thời gian t = 0,5s kể từ khi bắt đầu chuyển động quãng đường S vật đã đi được là : 

8cm.

12cm.

16cm.

20cm.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement