Tải Lại Trang

Các Công Thức, Câu Hỏi Về Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle - Mariotte.

Vật lý 10. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle - Mariotte. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle - Mariotte.
Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 56 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Biểu thức nào sau đây là của định luật Bôi− rơ− Mari ốt?

Biểu thức nào sau đây là của định luật Bôi− rơ− Mari ốt?

Trắc nghiệm Dễ

Khi nhiệt độ không đổi, khối lượng riêng của chất khí phụ thuộc vào áp suất khí theo hệ thức nào sau đây?

Khi nhiệt độ không đổi, khối lượng riêng của chất khí phụ thuộc vào áp suất khí theo hệ thức nào sau đây?

Trắc nghiệm Trung bình

Hệ thức nào sau đây không phù hợp với định luật Bôilơ− Mariot?

Hệ thức nào sau đây không phù hợp với định luật Bôilơ−  Mariot?

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Đường nào sau đây không biểu diễn quá trình đẳng nhiệt?

Đường nào sau đây không biểu diễn quá trình đẳng nhiệt?

hinh-anh-duong-nao-sau-day-khong-bieu-dien-qua-trinh-dang-nhiet-4812-0

Trắc nghiệm Dễ

Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt:

Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt:

hinh-anh-do-thi-nao-sau-day-bieu-dien-dung-dinh-luat-boilo--mariot-4813-0

Trắc nghiệm Trung bình

Trường hợp 3 thông số nào sau đây xác định trạng thái của 1 lượng khí xác định?

Trường hợp 3 thông số nào sau đây xác định trạng thái của 1 lượng khí xác định?

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…