Tải Lại Trang

Các Công Thức, Câu Hỏi Về Vấn đề 2: Xác định thể tích và áp suất cơ bản.

Vật lý 10. Định luật Boyle - Mariotte. Bài toán xác định thể tích và áp suất cơ bản. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Quá trình đẳng nhiệt, định luật Boyle - Mariotte. Bài toán xác định thể tích và áp suất cơ bản. Hướng dẫn chi tiết.

Các công thức liên quan


Chưa có công thức nào liên quan

Chưa có công thức nào liên quan !!

Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 17 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Áp suất khí trong bình là?

Một bình có thể tích 5,6 l chứa 0,5 mol ở 0°C. Áp suất khí trong bình là?

Trắc nghiệm Dễ

Cho biết thể tích của chất khí khi ta mở nút bình? Coi nhiệt độ cùa khí là không đổi

Một bình có thể tích 10 lít chứa 1 chất khí dưới áp suất 30 at. Cho biết thể tích của chất khí khi ta mở nút bình? Coi nhiệt độ cùa khí là không đổi và áp suất của khí quyển là lat.

Trắc nghiệm Dễ

Coi nhiệt độ của phổi là không đổi, dung tích của phổi khi hít vào bằng:

Khi thở ra dung tích của phổi là 2,4 lít  và áp suất của không khí trong phổi là 101,7.103 Pa Khi hít vào áp suất của phổi là 101,01.103 Pa Coi nhiệt độ của phổi là không đổi, dung tích của phổi khi hít vào bằng:

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Nén đẳng nhiệt một khối khí thì áp suất tăng lên bao nhiêu lần:

Nén đẳng nhiệt một khối khí xác định từ 12 lít đến 3 lít thì áp suất tăng lên bao nhiêu lần:

Trắc nghiệm Dễ

Nén đẳng nhiệt một khối khí từ 10 lít đến 4 lít thì áp suất tăng lên bao nhiêu lần:

Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lítđến thể tích 4 lít thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần:     

Trắc nghiệm Dễ

Hỏi ở áp suất 2 atm thì khối lượng riêng của không khí là bao nhiêu, coi quá trình là quá trình đẳng nhiệt

Ở áp suất 1 atm ta có khối lượng riêng của không khi là 1,29 kg/m3. Hỏi ở áp suất 2 atm thì khối lượng riêng của không khí là bao nhiêu, coi quá trình là quá trình đẳng nhiệt

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…