Các Công Thức, Câu Hỏi Về Vấn đề 6: Bài toán xác định áp suất ở một độ sâu.

Vật lý 10. Bài toán xác định áp suất ở một độ sâu. Tổng hợp công thức và bài tập liên quan. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Vật lý 10. Bài toán xác định áp suất ở một độ sâu. Tổng hợp công thức và bài tập liên quan. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài. Định luật Boyle - Marriotte.

Các công thức liên quan


Chưa có công thức nào liên quan

Chưa có công thức nào liên quan !!

Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 2 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýMột bọt khí khi nổi lên từ một đáy hồ có độ lớn gấp 1,2 ln khi đến mặt nước. Tính độ sâu của đáy hồ biết trọng lượng riêng của nước là: d=104 N/m3, áp suất khi quyển là 105 N/m2.

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tính độ sâu của đáy hồ.

Khi nổi lên từ đáy hồ thì thể tích của một bọt khí tăng gấp rưỡi. Tính độ sâu của hồ. Biết áp suất khí quyển là 75 cmHg, coi nhiệt độ ở đáy hồ và mặt nước là như nhau.

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Tính độ sâu của hồ.
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…