Advertisement
 Tải Lại Trang

Câu hỏi liên quan Phương trình vận tốc trong dao động điều hòa - vật lý 12

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Phương trình vận tốc trong dao động điều hòa - vật lý 12


 Quay lại Làm bài tập
Advertisement

Kết luận nào sau đây không đúng? Đối với một chất điểm dao động cơ điều hoà với tần số f thì

Kết luận nào sau đây không đúng? Đối với một chất điểm dao động cơ điều hoà với tần số f thì

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Lý thuyết dao động điều hòa

Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà:

Trắc nghiệm Trung bình

Lý thuyết dao động điều hòa

Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi 

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Lý thuyết dao động điều hòa, quan hệ vận tốc, gia tốc.

Vật dao động điều hòa khi

Trắc nghiệm Dễ

Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi như thế nào?

Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi như thế nào?

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan