Thư Viện Biến Số Vật Lý

Tìm kiếm biến số vật lý từ lớp 6 tới lớp 12, ôn thi vật lý tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học

Advertisement

477 kết quả được tìm thấy

Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 - Bạn hãy kéo đến cuối để chuyển trang

Tọa độ x của vật trong chuyển động ném ngang - Vật lý 10

x, x0

 

Khái niệm:

x0 là tọa độ ban đầu của vật theo phương ngang.

x là tọa độ lúc sau của vật theo phương ngang.

 

Đơn vị tính: mét (m)

 

Xem chi tiết

Tọa độ y của vật trong chuyển động ném ngang - Vật lý 10

y, y0

 

Khái niệm:

- y0 là tọa độ ban đầu của vật theo phương thẳng đứng.

- y là tọa độ lúc sau của vật theo phương thẳng đứng.

 

Đơn vị tính: mét (m)

 

Xem chi tiết

Tầm bay xa của vật - Vật lý 10

Lmax

Khái niệm:

Tầm bay xa của vật là vị trí mà vật bay xa nhất theo phương ngang.

 

Đơn vị tính: mét (m)

 

 

Xem chi tiết

Vận tốc theo phương ngang của vật - Vật lý 10

vx

 

Khái niệm: 

vx là vận tốc của vật theo phương ngang.

 

Đơn vị tính: m/s

 

Xem chi tiết

Vận tốc theo phương thẳng đứng - Vật lý 10

vy

 

Khái niệm:

vy là vận tốc của vật theo phương thẳng đứng.

 

Đơn vị tính: m/s

 

 

Xem chi tiết

Khoảng cách từ lực đến điểm đang xét - Vật lý 10

d

 

Khái niệm: 

d là khoảng cách từ điểm đang xét đến giá của lực.

 

Đơn vị tính: mét (m)

 

Xem chi tiết

Momen lực - Vật lý 10

M

 

Khái niệm:

Momen lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.

 

Đơn vị tính: N.m

 

Xem chi tiết

Động lượng - Vật lý 10

p

 

Khái niệm:

Động lượng của vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là đại lượng được xác định bằng tích số giữa khối lượng và vận tốc của chúng.

Động lượng của vật luôn cùng chiều với vận tốc.

 

Đơn vị tính: kg.m/s

 

Xem chi tiết

Xung lượng của lực - Vật lý 10

F.Δt

 

Khái niệm:

Khi một lực F tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian ∆t thì tích F.Δt được định nghĩa là xung lượng của lực F trong khoảng thời gian ∆t ấy.

 

Đơn vị tính: N.s

 

Xem chi tiết

Độ biến thiên động lượng - Vật lý 10

Δp

 

Khái niệm: 

Độ biến thiên động lượng của vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

 

Đơn vị tính: kg.m/s

 

Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.