Thư Viện Biến Số Vật Lý

Tìm kiếm biến số vật lý từ lớp 6 tới lớp 12, ôn thi vật lý tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học

Advertisement

477 kết quả được tìm thấy

Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 - Bạn hãy kéo đến cuối để chuyển trang

Vận tốc ban đầu của vật - Vật lý 10

vo

 

Khái niệm:

v0 là vận tốc ban đầu của chất điểm. 

Nói cách khác là vận tốc của chất điểm tại thời điểm ban đầu t=0(s).

 

Đơn vị tính: m/s

Xem chi tiết

Quãng đường đi được trong giây thứ n - Vật lý 10

ΔSn

 

Khái niệm:

ΔSn là quãng đường vật đi được trong giây thứ n.

Ví dụ: 

ΔS5 quãng đường đi được trong giây thứ 5. 

ΔS6 quãng đường đi được trong giây thứ 6.

 

Đơn vị tính: mét m

 

Xem chi tiết

Quãng đường đi được trong n giây - Vật lý 10

Sn

 

Khái niệm:

Sn là quãng đường vật đi được trong n giây, quãng đường này được tính từ 0 giây đến giây thứ n.

 

Ví dụ:

S5: quãng đường đi được trong 5 giây - tính từ 0s đến 5s. (m)

S6: quãng đường đi được trong 6 giây - tính từ 0s đến 6s. (m)

 

Đơn vị tính: mét m

Xem chi tiết

Quãng đường đi được trong giây thứ n - 1 - Vật lý 10

Sn-1

 

Khái niệm:

Sn-1 là quãng đường vật đi được từ khi xuất phát đến giây thứ n-1.

Ví dụ:

S5-1: quãng đường vật đi được từ khi xuất phát đến giây thứ (5-1) - là quãng đường vật đi từ 0s đến 4s.

S6-1: quãng đường vật đi được từ khi xuất phát đến giây thứ (6-1) - là quãng đường vật đi từ 0s đến 5s.

 

Đơn vị tính:  mét (m)

Xem chi tiết

Gia tốc trọng trường - Vật lý 10

g

 

Khái niệm:

- Trong Vật lý học, gia tốc trọng trường là gia tốc do lực hấp dẫn tác dụng lên một vật. Bỏ qua ma sát do sức cản không khí, theo nguyên lý tương đương mọi vật nhỏ chịu gia tốc trong một trường hấp dẫn là như nhau đối với tâm của khối lượng.

- Tại các điểm khác nhau trên Trái Đất, các vật rơi với một gia tốc nằm trong khoảng 9,78 m/s2 và 9,83 m/s2 phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất.

- Trong việc giải bài tập, để dễ tính toán, người ta thường lấy g=10 m/s2 hoặc đôi khi lấy g=π2.

 

Đơn vị tính: m/s2

Xem chi tiết

Độ cao - Vật lý 10

h

 

Khái niệm:

h là độ cao của vật so với điểm làm mốc.

Trong thực tế người ta thường chọn điểm làm mốc (gốc tọa độ) tại mặt đất.

 

Đơn vị tính: mét m.

Xem chi tiết

Quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng - Vật lý 10

Scui

 

Khái niệm:

Scui là quãng đường vật rơi được trong giây cuối cùng.

 

Đơn vị tính: mét m

 

Xem chi tiết

Vận tốc tương đối - Vật lý 10

v12

 

Khái niệm:

v12 là vận tốc tương đối của vật 1 đối với vật 2.

Ví dụ: thuyền đang chuyển động so với nước.

 

Đơn vị tính: m/s

 

Xem chi tiết

Vận tốc kéo theo - Vật lý 10

v23

 

Khái niệm:

v23 là vận tốc kéo theo của vật 2 với vật 3.

Ví dụ: nước đang chuyển động so với bờ.

 

Đơn vị tính: m/s

Xem chi tiết

Vận tốc tuyệt đối - Vật lý 10

v13

 

Khái niệm:

v13 là vận tốc tuyệt đối của vật 1 với vật 3.

Ví dụ: con thuyền đang chuyển động so với bờ.

 

Đơn vị tính: m/s

Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.