Thư Viện Biến Số Vật Lý

Tìm kiếm biến số vật lý từ lớp 6 tới lớp 12, ôn thi vật lý tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học

Advertisement

477 kết quả được tìm thấy

Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 - Bạn hãy kéo đến cuối để chuyển trang

Lực ma sát - Vật lý 10

Fms

 

Khái niệm:

Lực ma sát là lực cản trở chuyển động của vật này so với vật khác. Nó xuất hiện tại bề mặt tiếp xúc của hai vật.

Có ba loại lực ma sát đó là ma sát trượt, ma sát lăn và ma sát nghỉ.

Lực ma sát luôn ngược chiều chuyển động của vật và tác dụng lên cả hai vật, phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc.

 

Đơn vị tính: Newton (N)

 

Xem chi tiết

Khối lượng của Trái Đất - Vật lý 10

M

 

Khái niệm:

Khối lượng Trái Đất là một đơn vị khối lượng dùng trong thiên văn học, nó bằng chính khối lượng của Trái Đất. 

Khối lượng Trái Đất thường được lấy M 6.1024(kg). Tuy nhiên vẫn ưu tiên số liệu đề bài cho.

 

Đơn vị tính: Kilogram (kg)

 

Xem chi tiết

Bán kính Trái Đất - Vật lý 10

Rtrái đt

 

Khái niệm:

Bán kính Trái Đất là khoảng cách tính từ trung tâm lõi Trái Đất đến các điểm trên bề mặt Trái Đất.

Bán kính Trái Đất thường được lấy Rtrái đt  6400 (km). Tuy nhiên nên ưu tiên thông số đề bài cho.

 

Đơn vị tính: kilomet (km)

Xem chi tiết

Trọng lực - Vật lý 10

P

 

Khái niệm:

Trọng lực là lực hút do trái đất tác động lên một vật.

Trọng lực có phương thẳng đứng và có nhiều hướng về phía Trái Đất.

Trọng lượng của một vật là độ lớn của trọng lực tác động lên vật đó.

 

Đơn vị tính: Newton (N).

 

 

Xem chi tiết

Lực ma sát nghỉ - Vật lý 10

Fmsn

 

Khái niệm:

Lực ma sát nghỉ chỉ xuất hiện khi có ngoại lực tác dụng lên vật  có xu hướng làm cho vật chuyển động nhưng chưa đủ để thắng lực ma sát. Khi vật bắt đầu chuyển động lực ma sát nghỉ lớn nhất và bằng ngoại lực gây nên chuyển động.

 

Đơn vị tính: Newton (N).

 

Xem chi tiết

Phản lực - Vật lý 10

N

 

Khái niệm: 

Khi vật 1 tác dụng lên vật 2 một lực thì vật 2 cũng tác dụng trở lại vật 1 một lực thì lực do vật 2 gây ra gọi là phản lực.

 

Đơn vị tính: Newton (N)

 

Xem chi tiết

Hệ số ma sát nghỉ - Vật lý 10

μn

 

Khái niệm:

Tùy thuộc vào tính chất bề mặt tiếp xúc của từng loại vật liệu sẽ có hệ số ma sát nghỉ khác nhau.

Hệ số ma sát nghỉ càng lớn thì lực ma sát sinh ra càng lớn.

 

Đơn vị tính: không có

 

Xem chi tiết

Lực ma sát nghỉ cực đại - Vật lý 10

FM

 

Khái niệm:

- Khi lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc lớn hơn một giá trị nào đó thì vật sẽ trượt. Điều đó chứng tỏ lực ma sát nghỉ có độ lớn cực đại bằng giá trị này.

- Khi vật trượt thì lực ma sát trượt nhỏ hơn lực ma sát nghỉ cực đại.

 

Đơn vị tính: Newton (N)

 

Xem chi tiết

Hệ số ma sát trượt - Vật lý 10

μt

 

Khái niệm:

- Hệ số ma sát trượt là hệ số tỉ lệ giữa độ lớn của lực ma sát trượt và độ lớn của áp lực.

- Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc. 

- Nó không có đơn vị và được dùng để tính độ lớn của lực ma sát trượt.

 

Đơn vị tính: không có

 

Xem chi tiết

Lực ma sát trượt - Vật lý 10

Fmst

 

Khái niệm: 

Lực ma sát trượt là lực ma sát sinh ra khi một vật chuyển động trượt trên một bề mặt, thì bề mặt tác dụng lên vật tại chỗ tiếp xúc một lực ma sát trượt, cản trở chuyển động của vật trên bề mặt đó.

 

Đơn vị tính: Newton (N)

 

Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.